پمپ وکیوم ساید چنل

پمپ وکیوم ساید چنل


پمپ ساید چنل، قابلیت استفاده بصورت دمنده یا مکنده را دارا می باشد وبه صورت تک مرحله ای و دو پره یا سه وچهار مرحله تولید می گردد.
پمپ وکیوم ساید چنل ، براساس دوران پروانه با شکل وهندسه خاصی حول یک محور می تواند اختلاف فشار درداخل پمپ تولید کند که این اختلاف فشار بصورت منفی ومثبت صورت می گیرد و همانند تمامی پمپهای وکیوم دریک دریچه ایجاد وکیوم وخلاء صورت میگیرد ودریچه دیگر باعث ایجاد اختلاف فشار مثبت وفشار میشود .
این پمپها در هر دوکاربرد وکیوم وفشار قابل استفاده می باشند وبا توجه به تعداد پروانه موجود در پوسته پمپها، به یک یا چند مرحله تبدیل میشوند.

نظرات در مورد این مطلب

تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید: