سیستم انتقال مواد چیست؟

سیستم انتقال مواد چیست؟


سیستم انتقال مواد پودری وگرانولی به تجهیزی اتلاق میشود که قادر به جابجایی پودر وگرانول می باشد وبااین دستگاه می توان مواد پودری وگرانولی را در حجمهای متفاوت از یک نقطه یا چند نقطه به یک یا چند نقطه انتقال داد

سیستمهای انتقال مواد با استفاده از هوا به سه روش تقسیم می شوند:
1- انتقال مواد به روش وکیوم
2-انتقال مواد به روش فشار
3-انتقال مواد به روش پر فشار
که هریک از این روشها در قسمت محصولات به تفصیل بیان شده است

نظرات در مورد این مطلب

تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید: